Φορέας Υλοποίησης και Λειτουργίας

Φορέας Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). Σύμφωνα με την ιδρυτική του Πράξη, βασικοί σκοποί του ΑΣΔΑ είναι:

  • Η προώθηση και διερεύνηση της διαδημοτικής συνεργασίας,
  • Η συνεργασία με κρατικούς φορείς και ο συντονισμός της δράσης των φορέων της περιοχής,
  • Η χωροταξική, πολεοδομική και περιβαλλοντική ανάπλαση της Δυτικής Αθήνας,
  • Η καταπολέμηση της ανεργίας και η συνολική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής,
  • Η συμμετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων κ.λπ.
  • Συμμετοχή της Δυτικής Αθήνας σε σημαντικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και Δίκτυα στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Απασχόλησης, του Πολιτισμού, των Μεταφορών και Συγκοινωνιών, των νέων Τεχνολογιών της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, των Ρομά, των Παλιννοστούντων, των Αλλοδαπών, κ.λπ.

(περισσότερα μέσω ΑΣΔΑ)