Συνεργαζόμενοι Φορείς

Το Παρατηρητήριο είναι ανοικτό σε συνεργασίες που θα υποστηρίξουν το έργο του παραδείγματα τέτοιων φορέων αποτελούν φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς κ.α. Συνεργασίες τις οποίες επιδιώκει και για τις οποίες θα υπάρχει συνεχή ενημέρωση.

Επιπλέον μέσω της εφαρμογής κοινωνικού κεφαλαίου, μπορεί όποιος επιθυμεί να προσφέρει χρήσιμο υλικό και εργαλεία, τα οποία θα μπορούν στην συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουν οι χρήστες των υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου.